آب

توسط |1400-4-1 07:47:24 +00:001ام تیر, 1400|دسته بندی نشده|

طراحی و اجرای خطوط انتقال ، شبکه های توزیع و انشعاب آب مشترکین به همراه بازسازی شبکه و بهسازی و هوشمند سازی کنتورهای مربوطه.