به همین مناسبت و به پاس تقدیر از تلاش های مستمر و مشارکت بانوان در پیشبرد اهداف و برنامه های شرکت مراسمی در شرکت برگزار گردید.